Forvaltningsdatabasen

Utvalg for forsøk med dyr

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for forsøk med dyr" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for forsøk med dyr
Utvalgsnummer: 11073000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 15.07.1976 av Landbruksdepartementet i henhold til lov20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern paragraf 22 første ledd.
Mandat:
Utvalget skal behandle søknader om tillatelse til å utføre biologiskeforsøk med dyr, inspisere forsøksdyravdelinger og vurdere planer fornybygging og større ominnredninger.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 6 0
1981 Landbruksdepartementet 6 6 4 54082
1982 Landbruksdepartementet 6 6 5 58420 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 6 6 5 63239 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 6 6 6 68728 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 6 6 5 74789 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 6 6 5 86898 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 6 6 5 130489
1988 Landbruksdepartementet 6 6 5 34612
1989 Landbruksdepartementet 7 7 4 59415
1990 Landbruksdepartementet 7 7 5 101005
1991 Landbruksdepartementet 7 7 7 185698
1992 Landbruksdepartementet 7 7 7 204000
1993 Landbruksdepartementet 7 7 9 250000
1994 Landbruksdepartementet 7 7 10 382741
1995 Landbruksdepartementet 7 7 11 397000
1996 Landbruksdepartementet 7 7 12 407000
1997 Landbruksdepartementet 7 7 10 397600
2002 Landbruksdepartementet 11 507733
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Finn Gjesdal 1 219 Dosent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Leif Schjerven 1 230 Avd.Veterinær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Liv Birkeland Flugsrud 2 301 Assisterende Overlege Av departement 1970 1970
1980 Andre tilknyttede personer Borgny Flatlandsmo 2 301
1980 Vanlig varamedlem Torjus Aarnes 1 301 Byrettsdommer Av departement
1980 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Reservelege Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne E. Andersen 1 301 Prosektor Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1980 Leder Astri Sverdrup Rynning 2 301 Førstelagmann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Flora Mcdonald Hartveit 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arnhild Mundal 2 219 Juridisk Sekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Finn Gjesdal 1 219 Dosent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Grøndalen 2 228 Dosent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Reservelege Av departement 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Borgny Flatlandsmo 2 301
1981 Leder Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Wetteland 1 301 Dosent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne E. Andersen 1 301 Prosektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Stian Erichsen 1 301 Overvetrinær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Liv Birkeland Flugsrud 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Flora Mcdonald Hartveit 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Borgny Flatlandsmo 2 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1984 Varamedlem og nestleder Arnhild Mundal 2 219 Juridisk Sekretær Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jorunn Grøndalen 2 228 Dosent Av departement 1970
1984 Leder Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Borgny Flatlandsmo 2 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Wetteland 1 301 Dosent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Arnhild Mundal 2 219 Juridisk Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Andersen 2 219 Førsteamanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jorunn Grøndalen 2 228 Dosent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Magne Yndestad 1 231 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Wetteland 1 301 Dosent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Liv Birkeland Flugsrud 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970 1970
1985 Varamedlem og nestleder Guri Sunde 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Overveterinær Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Borgny Flatlandsmo 2 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1985 Leder Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Stian Erichsen 1 301 Overveterinær Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Aslak Sudbø 1 602 Fylkesveterinær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Flora Mcdonald Hartveit 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Tor-Ivar Lundgren 1 1902 Stipendiat Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Andersen 2 219 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Magne Yndestad 1 231 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Overveterinær Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Guri Sunde 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Boel Engen 2 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Borgny Flatlandsmo 2 301 Veterinærinspektø Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Aslak Sudbø 1 602 Fylkesveterinær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tor-Ivar Lundgren 1 1902 Stipendiat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Andersen 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Magne Yndestad 1 231 Professor Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Overveterinær Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Guri Sunde 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Aslak Sudbø 1 602 Fylkesveterinær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tor-Ivar Lundgren 1 1902 Stipendiat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Andersen 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Magne Yndestad 1 231 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Roar Gudding 1 301 Overveterinær Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Guri Sunde 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Aslak Sudbø 1 602 Fylkesveterinær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Tor-Ivar Lundgren 1 1902 Stipendiat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Andersen 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Adrian Smith 1 220 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Magne Yndestad 1 231 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Birgitta Råd 2 301 Redaktør Av departement 1970
1989 Varamedlem og nestleder Guri Sunde 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Wetteland 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Annelise Prytz Hem 2 301 Veterinær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Birkeland Flugsrud 2 301 Ass. Overlege Av departement 1970 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1989 Leder Sophie Solheim 2 301 Justissekretær Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Aslak Sudbø 1 602 Fylkesveterinær Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Flora Mcdonald Hartveit 2 1201 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Reidun Ursin 2 1201 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Gunnar Sundnes 1 1601 Professor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Adrian Smith 1 220 Professor Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Birgitta Råd 2 301 Redaktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Annelise Prytz Hem 2 301 Veterinær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Reidun Ursin 2 1201 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Adrian Smith 1 220 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Annelise Prytz Hem 2 301 Veterinær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Birgitta Råd 2 301 Redaktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Reidun Ursin 2 1201 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Adrian Smith 1 220 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Birgitta Råd 2 301 Redaktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Annelise Prytz Hem 2 301 Veterinær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Reidun Ursin 2 1201 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Adrian Smith 1 220 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Birgitta Råd 2 301 Redaktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Nils Eivind Søli 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Annelise Prytz Hem 2 301 Veterinær Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Stein E. Fiskum 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Reidun Ursin 2 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tatiana Kapstø 2 219 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Mimi Stokke 2 301 Lege Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Halvorsen 2 301 Universitetssti Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Tore Wie 1 301 Veterinárinspek Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marie Sk Buchmann 2 301 Medisinsk Rådgi Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1970
1994 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tor Bert Gunnerød 1 1601 Informasjonssje Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Moe 2 1601 Førstekontorful Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunn Kristoffersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tatiana Kapstø 2 219 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Halvorsen 2 301 Universitetssti Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marie Sk Buchmann 2 301 Medisinsk Rådgi Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mimi Stokke 2 301 Lege Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Tore Wie 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1995 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Astrid Moe 2 1601 Førstekontorful Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tor Bert Gunnerød 1 1601 Informasjonssje Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunn Kristoffersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tatiana Christi Kapstø 2 219 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marit Halvorsen 2 301 Universitetssti Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Tore Wie 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mimi Stokke 2 301 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marie Buchman 2 301 Medisinsk Rådgi Av departement 1970
1996 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Tor Bertel Gunnerød 1 1601 Informasjonssje Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Astrid Moe 2 1601 Førstekontorful Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunn Kristoffersen 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Nestleder Tore Hagen 1 213 Herredsrettsdom Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tatiana Christi Kapstø 2 219 Generalsekretær Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Egil Simensen 1 219 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Marie Buchman 2 301 Lege Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Kathrine Stene-Johansen 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Mimi Stokke 2 301 Lege Av departement 1970 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Tore Wie 1 301 Veterinærinspek Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Dag Marcus Eide 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marit Halvorsen 2 301 Universitetssti Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Nafstad 2 301 Professor Av departement 1970
1997 Leder Arne Frøslie 1 533 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Dag Sørensen 1 602 Veterinær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jens Chr. Holm 1 1244 Seksjonsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Tor Bertel Gunnerød 1 1601 Informasjonssje Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Astrid Moe 2 1601 Førstekontorful Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Gunn Kristoffersen 2 1902 Lege Av departement 1970 1970
2002 Leder Tore Hagen 213 Tingrettsdommer
2002 Nestleder Egil Simensen 219 Professor
2002 Tatiana Christina Kapstø 219 Generalsekretær
2002 Nina Elisabeth Svendsby 235 Veterinær
2002 Dag Marcus Eide 301 Forsker
2002 Marit Halvorsen 301 Førsteamanuensis
2002 Mimi Stokke 301 Lege
2002 Kathrine Stene-Johansen 301 Avdelingsingeniør
2002 Marie Skarbøvik Buchmann 301 Lege
2002 Dag Sørensen 602 Veterinær
2002 Jens Chr. Holm 1244 Seksjonsleder
2002 Tor Bertel Gunnerød 1601 Informasjonssjef
2002 Gunn Kristoffersen 1902 Lege
2003 Kathrine Stene-Johansen Avdelingsingeniør
2003 Gunn Kristoffersen Lege
2003 Marit Halvorsen Førsteamanuensis
2003 Mimi Stokke Lege
2003 Marie Skarbøvik Buchmann Lege
2003 Tor Bertel Gunnerød Informasjonssjef
2003 Nestleder Egil Simensen Professor
2003 Tatiana Christina Kapstø Generalsekretær
2003 Dag Sørensen Veterinær
2003 Leder Tore Hagen Tingrettsdommer
2003 Dag Marcus Eide Forsker
2003 Jens Chr. Holm Seksjonsleder
2003 Nina Elisabeth Svendsby Veterinær