FORVALTNINGSDATABASEN

Arne Semb-Johansson

Denne siden viser opplysninger om Arne Semb-Johansson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Semb-Johansson
NSD id-nummer: 269
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor
1980 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970 1970
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1981 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970
1981 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor
1981 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1970 1970
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1970 1970
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1970 1970
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1970 1970