FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket
Utvalgsnummer: 11098000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 15.11.1974 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Styret har det faglige og administrative ansvar for ledelsen avinstitusjonen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 7 0 10 0
1981 Landbruksdepartementet 7 7 2 110000
1982 Landbruksdepartementet 7 7 8 242862 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 7 7 7 171000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 7 7 6 147292 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 8 8 6 217467 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 8 8 6 186000 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 8 8 6 189698
1988 Landbruksdepartementet 8 8 6 200000
1989 Landbruksdepartementet 8 8 6 148
1990 Landbruksdepartementet 8 8 6 236
1991 Landbruksdepartementet 8 8 7 233
1992 Landbruksdepartementet 8 8 10 210952
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Thor Homb 1 214 Professor 1970
1980 Vanlig varamedlem Per S. Veel 1 214 Direktør 1970
1980 Leder Per A. Hveem 1 528 Bonde 1970
1980 Vanlig medlem Jonas Ystaas 1 1231 1970
1980 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1428 Forsker 1970
1980 Vanlig varamedlem Rolf Celius 1 1702 Forsker 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Schjeldrup 1 1902 1970
1981 Vanlig varamedlem Frik Sundstøl 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Per S. Veel 1 214 Direktør 1970
1981 Leder Per A. Hveem 1 528 Bonde 1970
1981 Vanlig varamedlem Gry Synnevåg 2 904 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Marie Brevik 2 1120 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Berg 1 1428 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Arne Bævre 1 1714 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Maigull Appelgren 2 214 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marie Bragdø-Aas 2 214 Amanuensis Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Frik Sundstøl 1 214 Forsker Av departement 1970
1984 Varamedlem og nestleder Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1984 Varamedlem og nestleder Ola Svenneby 1 426 Gardbruker Av departement 1970
1984 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gry Synnevåg 2 904 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Wenche Krogh Helleland 2 1231 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Arne Bævre 1 1714 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torfinn O. Vatshaug 1 1804 Fagassistent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Vibeke Eilertsen 2 1902 Laborant Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Frik Sundstøl 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Marie Bragdø-Aas 2 214 Amanuensis Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Anna Turid Alfnes 2 214 Fylkesgartner Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Maigull Appelgren 2 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asmund Ekern 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1985 Varamedlem og nestleder Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Ola Svenneby 1 426 Gardbruker Av departement 1970
1985 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gry Synnevåg 2 904 Forsker Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Gudmund Taksdal 1 1120 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Wenche Krogh Helleland 2 1231 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Halvdan Furset 1 1428 Fagassistent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marit Olsen 2 1663 Fagassistent 1970
1985 Vanlig medlem Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Vibeke Eilertsen 2 1902 Laborant Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marie Bragdø-Aas 2 214 Amanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Maigull Appelgren 2 214 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Ola Svenneby 1 426 Gardbruker Av departement 1970
1986 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gudmund Taksdal 1 1120 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Krogh Helleland 2 1231 Kontorfullmektig Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Halvdan Furset 1 1428 Fagassistent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marit Olsen 2 1663 Fagassistent 1970
1986 Vanlig medlem Arild Larsen 1 1804 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Vibeke Eilertsen 2 1902 Laborant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingunn Ormstad 2 301 Sjefskonsulent Av departement 1970
1987 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1987 Leder Anders A. Fretheim 1 520 Gardbruker Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gudmund Taksdal 1 1120 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Wenche Krogh Helleland 2 1231 Kontorfullmekti Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Halvdan Furset 1 1428 Fagassistent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Marit Olsen 2 1663 Fagassistent 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1988 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Klynderud 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Haffner 2 215 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Svein Selnes 1 412 Fagassistent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1989 Leder Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Inspektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kåre Hesjedal 1 1231 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Liv Østrem 2 1429 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Klynderud 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Karin Haffner 2 215 Førsteamanuensis Av departement 1970
1990 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Selnes 1 412 Fagassistent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1990 Leder Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Hesjedal 1 1231 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Liv Østrem 2 1429 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Klynderud 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karin Haffner 2 215 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Svein Selnes 1 412 Fagassistent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1991 Leder Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kåre Hesjedal 1 1231 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Liv Østrem 2 1429 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Oddvar Skjelvåg 1 214 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Klynderud 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Karin Haffner 2 215 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Nestleder Therese Johnsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Svein Selnes 1 412 Fagassistent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Christine M Hoel 2 412 Bonde Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Magne Gullord 1 502 Forsker Av departement 1970
1992 Leder Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anna-Elisabeth Mohn 2 1201 Fylkesgartner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Hesjedal 1 1231 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Liv Østrem 2 1429 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristen Myhr 1 1714 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torben Marthinus 1 1902 Fagarbeider Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddrun Helene Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970