FORVALTNINGSDATABASEN

Lars O. Romtveit

Denne siden viser opplysninger om Lars O. Romtveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Lars O. Romtveit
NSD id-nummer: 10100
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Bonde 1970 1970
1981 Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 834 1970 1970
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1984 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1985 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 834 Småbruker 1970
1985 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1986 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 834 Småbruker 1970
1986 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1987 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 834 Småbruker 1970
1987 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 834 Småbruker 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 834 Gardbruker 1970
1988 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 834 Gardbruker 1970
1988 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 834 Gardbruker 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Vanlig medlem Av departement 834 Gardbruker 1970
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 834 Gardbruker 1970
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Gardbruker 1970
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 834 Gardbruker 1970
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Gardbruker 1970
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 834 Gardbruker 1970
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 834 Gardbruker 1970
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 834 Gardbruker 1970