Forvaltningsdatabasen

Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2
Utvalgsnummer: 11111000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Landbruks- og matdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Landbruksdepartementet
Mandat:
Fremme forslag for fordeling av avtalemidlene. Kontrollere atmidlene fordeles etter vedtak i jordbruksavtalen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Landbruksdepartementet 3 0 2 2000 Vedkommende departement
1982 Landbruksdepartementet 3 0 2 5136 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 0 3 12000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 3 0 3 7019 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 3 0 2 6920 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 0 4 19766 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 0 2 0
1988 Landbruksdepartementet 3 0 0 0
1989 Landbruksdepartementet 3 0 1 6000
1990 Landbruksdepartementet 3 0 2 10000
1991 Landbruksdepartementet 3 0 0 0
1992 Landbruksdepartementet 3 0 1 3382
1993 Landbruksdepartementet 3 0 0 0
1994 Landbruksdepartementet 3 0 2 23324
1995 Landbruksdepartementet 3 0 2 7801
1996 Landbruksdepartementet 3 0 1 7418
1997 Landbruksdepartementet 3 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Oddvar Nærlie 1 301 Førsteknsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 103 Seksjonsleder Av departement 1970
1984 Leder Oddvar Nærlie 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970
1985 Leder Oddvar Nærlie 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970
1986 Leder Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1986 Leder Oddvar Nærlie 1 301 Fhv. Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Andor Normann 1 401 Fylkesgartner Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1987 Leder Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1988 Leder Kristen Guttorm Stray 1 104 Statskonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1989 Leder Torstein Jørgen Skjolden 1 123 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1990 Leder Torstein Jørgen Skjolden 1 123 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1991 Leder Torstein Jørgen Skjolden 1 123 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Ass. Generalsek Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1992 Leder Carl Erik Semb 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1993 Leder Carl Erik Semb 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Spesialridgiver Av departement 1970
1994 Leder Carl Erik Semb 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1995 Leder Carl Erik Semb 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1996 Leder Carl Erik Semb 1 301 Statskonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Christoffer Kjørven 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sverre Gunnar Mansaas 1 227 Konsulent Av departement 1970
1997 Leder Carl Erik Semb 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sjur Utne 1 1231 Bonde Av departement 1970