FORVALTNINGSDATABASEN

Christoffer Kjørven

Denne siden viser opplysninger om Christoffer Kjørven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christoffer Kjørven
NSD id-nummer: 7007
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1980 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1981 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1981 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1981 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1981 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1981 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Seksjonssjef 1970 1970
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1982 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 103 Seksjonsleder 1970
1984 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 103 Seksjonsleder 1970
1984 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 103 Seksjonsleder 1970
1984 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 103 Seksjonsleder 1970
1984 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 103 Seksjonsleder 1970
1985 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1985 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1985 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1985 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1986 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1986 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1986 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Seksjonsleder 1970
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1987 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1987 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1987 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ass. Generalsek 1970
1988 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1988 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1988 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Ass. Generalsek 1970
1988 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1989 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Generalsek 1970
1989 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1989 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ass. Generalsek 1970 1970
1990 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970 1970
1990 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970 1970
1991 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Generalsek 1970
1992 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1993 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1994 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialridgiver 1970
1995 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970
1996 Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1970