Forvaltningsdatabasen

Klagenemnda for to-prisordningen for melk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for to-prisordningen for melk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for to-prisordningen for melk
Utvalgsnummer: 11130000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1983 av Landbruksdepartementet i henhold tilinnføringen av to-prisordningen for melk v/jordbruksforhandlingene1983.
Mandat:
Behandling av klage- og dispensasjonssøknader i forbindelse medinnføringen av to-prisordningen for melk.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Landbruksdepartementet 4 3 14 1115540 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 4 3 10 90068 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 4 3 7 110173 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 4 3 5 37300 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 4 3 0 39295
1988 Landbruksdepartementet 4 3 3 31168
1989 Landbruksdepartementet 4 3 4 32965
1990 Landbruksdepartementet 4 3 4 24878
1991 Landbruksdepartementet 4 3 5 52766
1992 Landbruksdepartementet 4 3 8 67623
1993 Landbruksdepartementet 4 3 5 35303
1994 Landbruksdepartementet 4 3 0 0
1995 Landbruksdepartementet 4 3 0 0
1996 Landbruksdepartementet 4 3 0 0
1997 Landbruksdepartementet 4 3 5 59439
2002 Landbruksdepartementet 4 125000
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig varamedlem Oddvar Mustorp 1 101 Bonde Av departement 1970
1983 Nestleder Karenanne Gussgard 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970
1983 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Terje Holen 1 501 Småbruker Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Mustorp 1 101 Bonde Av departement 1970
1984 Nestleder Karenanne Gussgard 2 219 Byrettsdommer Av departement 1970
1984 Leder Tor M. Bratberg 1 414 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Terje Holen 1 501 Småbruker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement
1984 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Mustorp 1 101 Bonde Av departement 1970
1985 Nestleder Karenanne Gussgard 2 219 Dommer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Terje Holen 1 501 Småbruker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Mustorp 1 101 Bonde Av departement 1970 1970
1986 Nestleder Karenanne Gussgard 2 219 Dommer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Holen 1 501 Småbruker Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970 1970
1986 Leder Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbrukssj Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1987 Nestleder Karenanne Gussgard 2 219 Dommer Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Terje Holen 1 501 Småbruker Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Harald Agerup 1 702 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar K. Time 1 1103 Fylkeslandbruks Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Jakob Sigurd Holmgard 1 1149 Bonde Av departement 1970 1970
1987 Leder Peder Widding 1 1601 Fylkeslandbruks Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Olav Bakke 1 2012 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Harald Agerup 1 702 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Harald Agerup 1 702 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Nestleder Siv Bjørklid 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Jorunn Haugland Støen 2 439 Gårdbruker Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Harald Agerup 1 702 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Joar Oltedal 1 1124 Fylkesjordsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Jan Hetland 1 1133 Bonde Av Stortinget 1970 1970
1995 Leder Peder Widding 1 1601 Rådgiver Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Astrid Hokland 2 1911 Bonde Av departement 1970
2002 Sverre Gunnar Mansaas 227 Rådgiver
2002 Anne Kristin Berntsen 230 Juridisk Konsulent
2002 Nestleder Hanne Lyngstad 301 Spesialkonsulent
2002 Leder Joar Oltedal 1124 Fylkesjordsjef
2002 Kari Håskjold Redse 1519 Bonde
2002 Borghild Sundan 1751 Bonde
2002 Arne Grue Bonde
2003 Anne Kristin Berntsen Juridisk Konsulent
2003 Nestleder Hanne Lyngstad Spesialkonsulent
2003 Borghild Sundan Bonde
2003 Kari Håskjold Redse Bonde
2003 Arne Grue Bonde
2003 Sverre Gunnar Mansaas Rådgiver
2003 Leder Joar Oltedal Fylkesjordsjef