FORVALTNINGSDATABASEN

Jorunn Haugland Støen

Denne siden viser opplysninger om Jorunn Haugland Støen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Jorunn Haugland Støen
NSD id-nummer: 20182
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1989 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1990 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 439 Gårdbruker 1970 1970
1991 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1992 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 439 Gårdbruker 1970
1995 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 439 Gårdbruker 1970 1970