FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond
Utvalgsnummer: 11148000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 28.01.94 i henhold til Lov om Statens Landbruksbank og Vedtekter for Landbrukets Utviklingsfond.
Mandat:
Styre for Statens Landbruksbank. Styre for Landbrukets utviklingsfond.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1995 Landbruksdepartementet 7 7 13 390828
1996 Landbruksdepartementet 7 7 13 524452
1997 Landbruksdepartementet 7 7 11 553898
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig medlem Arild Mysen 1 125 Skogeier Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv Stortingsr Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 213 Næringspolitisk Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1994 Nestleder Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forskningsleder Av departement 1970
1994 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalleder I statsråd 1970
1994 Varamedlem og nestleder Asbjørn Rasch 1 1902 Náringssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Amund Sæter 1 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arild Mysen 1 125 Skogeier Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv. Stortingsr Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1995 Nestleder Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1970
1995 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalleder I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forskningsleder Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Asbjørn Rasch 1 1902 Næringssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Amund Sæter 1 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arild Mysen 1 125 Skogeier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv. Stortingsr Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1996 Nestleder Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forskningsleder Av departement 1970
1996 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalleder I statsråd 1970
1996 Varamedlem og nestleder Asbjørn Rasch 1 1902 Næringssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Amund Sæter 1 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arild Mysen 1 125 Skogeier Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Åsa Solberg Iversen 2 133 Fhv. Stortingsr Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Leif O. Forsell 1 214 Ass. Generalsek Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Randi Karlstrøm 2 301 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Veslemari Pran 2 419 Skogeier Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Dag Fossen 1 604 Bonde Av departement 1970
1997 Nestleder Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gunnar Dalen 1 1214 Bonde Av departement 1970
1997 Leder Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalleder I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Berit Pauline Brandth 2 1601 Forskningsleder Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Asbjørn Rasch 1 1902 Næringssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Svein Alsaker 1 2003 Fylkesmann Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Amund Sæter 1 Fylkesarbeidssj Av departement 1970