FORVALTNINGSDATABASEN

Åsa Solberg Iversen

Denne siden viser opplysninger om Åsa Solberg Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åsa Solberg Iversen
NSD id-nummer: 3848
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsmiljørådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 133 Gruppesekretær 1970 1970
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 133 Stortingsrepresentant 1970
1985 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1986 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1986 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1987 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1987 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1988 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1988 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1989 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1990 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1991 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1992 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1993 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Stortingsrepresentant 1970
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Fhv Stortingsr 1970
1994 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 133 Fhv Stortingsr 1970
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Fhv Stortingsr 1970
1995 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 103 Husmor 1970
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Fhv. Stortingsr 1970
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Fhv. Stortingsr 1970
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 133 Fhv. Stortingsr 1970