FORVALTNINGSDATABASEN

Transportberedskapsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Transportberedskapsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Transportberedskapsrådet
Utvalgsnummer: 13004000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 11.08.1950 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for Regjeringen og totalforsvarets myndigheter itransportberedskapssaker, unntatt drivstofftransport og utenriksskipsfart og luftfart.Transportberedskapsrådet ventes nedlagt i 1983.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 4 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Leder Andreas Dalstø Lothe 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør Ii 1970 1970
1981 Leder Andreas Dalstø Lothe 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Leder Andreas Dalstø Lothe 1 215 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Thor Mellin-Olsen 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ole R. J. Iversen 1 301 Kommandør I Av departement 1970