FORVALTNINGSDATABASEN

Jan Fuglaas

Denne siden viser opplysninger om Jan Fuglaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Fuglaas
NSD id-nummer: 5475
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970 1970
1980 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970 1970
1980 Drivstofforsyningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 1970 1970
1981 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Fung.Avd.Direktør 1970 1970
1981 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avd. Direktør 1970 1970
1981 Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avd. Direktør 1970 1970
1983 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1983 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1983 Transportberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirektør 1970
1984 Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1984 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirektør 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1985 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1985 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1985 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970 1970
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirektør 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Avdelingsdirektør 1970
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirektør 1970
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1970
1987 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1970
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirekt 1970
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970 1970
1988 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1970
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 220 Avdelingsdirekt 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1989 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Avdelingsdirekt 1970 1970
1989 Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970 1970
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970 1970
1990 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1990 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1991 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1991 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970 1970
1992 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1992 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1993 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1993 Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1994 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1995 Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1970