Forvaltningsdatabasen

Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk
Utvalgsnummer: 13005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 08.06.1976 av Samferdselsdepartementet
Mandat:
Skal fremme forslag om tiltak som letter koordineringen av offentligesamferdselstjenester i grisgrendte strøk. Departementet har undervurdering endringer av mandat og sammensetning av utvalget, eventueltnedleggelse.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 8 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 9 0 0 0 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 9 0 0 166 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 9 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat 1970
1980 Medlem og sekretær Odd Midseim 1 220 Byråsjef 1970
1980 Vanlig medlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Møklebust 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1980 Vanlig medlem Sidsel Søvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Edvard Roven 1 301 Konsulent 1970
1980 Leder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Westlie 1 602 Distriktssjef 1970
1981 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat 1970
1981 Medlem og sekretær Odd Midseim 1 220 Byråsjef 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Møklebust 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Vanlig medlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Vanlig medlem Edvard Roven 1 301 Konsulent 1970
1981 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør 1970
1981 Vanlig medlem Sidsel Søvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Leder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Westlie 1 602 Distriktssjef 1970
1983 Vanlig medlem Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Odd Midseim 1 220 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Edvard Roven 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Johan Hisdal 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Leder Brynjulf Hjulstad 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Møklebust 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sidsel Søvik 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Finn Westlie 1 602 Distriktssjef Av departement 1970