FORVALTNINGSDATABASEN

Gro Hillestad Thune

Denne siden viser opplysninger om Gro Hillestad Thune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Gro Hillestad Thune
NSD id-nummer: 2120
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Advokat 1970
1980 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970 1970
1980 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1980 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 216 Advokat 1970
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 216 Advokat 1970 1970
1981 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Advokat 1970
1981 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av instans utenfor departement 216 Advokat 1970 1970
1981 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 216 Advokat 1970
1981 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970 1970
1982 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Advokat 1970 1970
1982 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970 1970
1983 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1983 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 216 Advokat 1970
1983 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970
1983 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 216 Advokat 1970
1983 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1984 Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1984 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 216 Advokat 1970
1984 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970
1984 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 216 Advokat 1970
1985 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970
1986 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970
1987 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 216 Advokat 1970
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1970
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1970
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1970
1991 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1970 1970
1994 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1994 Styret for Nortraships Sjømannsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Advokat 1970 1970
1995 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1970 1970