Forvaltningsdatabasen

Teleutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Teleutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Teleutvalget
Utvalgsnummer: 13030000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal vurdere Televerkets drift og investeringer på kort og lang sikt.Dessuten vurdere spørsmål vedrørende finansiering, takstpolitikk, nyteknologi, nye teletjenester, effektiviseringsarbeid. Utvalget ble 18.desember 1981 ferdig med utredningen Televerkets
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 14 0 3 0 Vedkommende departement
1981 Samferdselsdepartementet 14 0 11 793296 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 14 0 9 302238 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 15 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Informasjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jan E. Dietrichson 1 301 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Jan Tore Berg-Knutsen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Eldri Langåker 2 301 Forbundsformann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lillian Bekkevad 2 301 Telesekretær I statsråd
1980 Sekretær, ikke medlem Kjell Johnsen 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Leder Bernt H. Lund 1 301 Finansrådmann I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Martin T. Tveit 1 301 Administrerende Direktør
1980 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Per Arne Torvik 1 918 Administrasjonssjef I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1980 Vanlig medlem Aase Falch 2 1865 Husmor I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Forsker
1981 Vanlig medlem Kjell G. Skar 1 214 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Lillian Bekkevad 2 301 Telesekretær I statsråd
1981 Vanlig medlem Jan E. Dietrichson 1 301 Administrerende Direktør I statsråd
1981 Vanlig medlem Martin T. Tveit 1 301 Administrerende Direktør
1981 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektør Av departement
1981 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Nestformann 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1981 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Forsker
1982 Vanlig medlem Gunnar Giljarhus 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Aud Ellefsen 2 1201 Teleinspektør Av departement 1970 1970