FORVALTNINGSDATABASEN

Bodil Aakre

Denne siden viser opplysninger om Bodil Aakre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Bodil Aakre
NSD id-nummer: 2935
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver
1980 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1980 Reisende kontrollkommisjon for Helgeland Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av instans utenfor departement 1813 Sorenskriver 1970 1970
1980 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 1813 Sorenskriver
1980 Utvalg til å gjennomgå NVE's organisasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970 1970
1980 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1981 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver
1981 Steriliseringsrådet Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1981 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 1813 Sorenskriver
1981 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1982 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970 1970
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1983 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1813 Sorenskriver 1970 1970
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1984 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1985 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1813 Sorenskriver 1970 1970
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1986 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1813 Sorenskriver 1970 1970
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1813 Sorenskriver 1970 1970
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Leder 1813 Sorenskriver