Forvaltningsdatabasen

Personbilutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Personbilutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Personbilutvalget
Utvalgsnummer: 13035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 12.06.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Personbilutvalget skal gi en bred vurdering av ulike sider ved eieog bruk av personbil, herunder de samfunnsøkonomiske virkninger.
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Samferdselsdepartementet 15 14 4 53888 Vedkommende departement
1982 Samferdselsdepartementet 15 14 8 134915 Vedkommende departement
1983 Samferdselsdepartementet 15 14 8 842519 Vedkommende departement
1984 Samferdselsdepartementet 15 14 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Kjell Wibstad 1 214 Forstkandidat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ola Bjørnstad 1 214 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Erling Storrusten 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hans Jakob Eide 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Leiv Landro 1 219 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Apeland 1 226 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Leder Thor Gystad 1 235 Tidl. Stortingsrepresenta I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jan Sandbæk 1 235 Sekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tove Heggen Larsen 2 301 Kommunalråd I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eirik Høien 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Olav Bratlie 1 301 Pensjonist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Glad Stokland 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Hørthe 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut H. Harstad 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 301 Organisasjonssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Stein Rukin 1 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sven Bjørn Urving 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Mauritz Østhaug 1 301 Pensjonist I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Henry Kr. Haug 1 418 Formann Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Berit Enoksen 2 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Ordfører I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Svarva Henriksen 2 1702 Forbrukerkonsulent I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ola Bjørnstad 1 214 Underdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Wibstad 1 214 Forstkandidat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Hans Jakob Eide 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Leiv Landro 1 219 Overingeniør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Erling Storrusten 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Thorbjørn Grønli 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Apeland 1 226 Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Thor Gystad 1 235 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan Sandbæk 1 235 Sekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 301 Organisasjonssekr I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør (Fu Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sven Bjørn Urving 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Mauritz Østhaug 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Jo Krog 1 301 Sosionom Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Olav Bratlie 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Olav Hørthe 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jon Boge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tove Heggen Larsen 2 301 Kommunalråd I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eirik Høien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Stein Rukin 1 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Henry Kr. Haug 1 418 Formann I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Berit Enoksen 2 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Ordfører I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marit Svarva Henriksen 2 1702 Forbrukerkonsulen I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Wibstad 1 214 Forstkandidat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Leiv Landro 1 219 Overingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Erling Storrusten 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Thorbjørn Grønli 1 219 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Hans Jakob Eide 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Apeland 1 226 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan Sandbæk 1 235 Sekretær I statsråd 1970
1984 Leder Thor Gystad 1 235 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Jo Krog 1 301 Sosionom Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Aarskog Jensen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sven Bjørn Urving 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Tore Steen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Stein Rukin 1 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Rønning 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Olav Bratlie 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jon Boge 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Killi 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eirik Høien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 301 Organisasjonssekr I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tove Heggen Larsen 2 301 Kommunalråd I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Mauritz Østhaug 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Aske 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Henry Kr. Haug 1 418 Formann I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Ottesen 1 516 Telexoperatør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Berit Enoksen 2 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Ordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Svarva Henriksen 2 1702 Forbrukerkonsulen I statsråd 1970