FORVALTNINGSDATABASEN

Thor Gystad

Denne siden viser opplysninger om Thor Gystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Thor Gystad
NSD id-nummer: 8132
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 235 Tidl. Stortingsrepresenta 1970 1970
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 235 Fhv. Stortingsrep 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 235 Fhv. Stortingsrep 1970
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 235 Fhv. Stortingsrep 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 235 Fhv. Stortingsr 1970 1970