Forvaltningsdatabasen

Styret for Norges Postsparebank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Postsparebank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Postsparebank
Utvalgsnummer: 13045000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.07.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret for Norges Postsparebank skal ha tilsyn medbankvirksomheten og forvalte bankens midler.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Samferdselsdepartementet 7 7 11 321155
1985 Samferdselsdepartementet 7 7 0 0
1986 Samferdselsdepartementet 7 7 12 347897 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 7 7 12 354918
1988 Samferdselsdepartementet 7 7 11 427500
1989 Samferdselsdepartementet 7 7 10 583255
1990 Samferdselsdepartementet 7 7 0 0
1991 Samferdselsdepartementet 7 7 12 178076
1992 Samferdselsdepartementet 7 7 12 352000
1993 Samferdselsdepartementet 7 4 0 0
1994 Samferdselsdepartementet 7 4 0 0
1995 Samferdselsdepartementet 7 5 0 0
1996 Samferdselsdepartementet 7 5 24 1494241
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig medlem Odd Alnæs 1 229 Forbundsnestleder I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Gullikstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Lorentz Johan Ludviksen 1 301 Banksjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Johannes Haukland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Turid Høgslund 2 626 Innfordringssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Odd Arnøy 1 1102 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Haldis Charlott Havrøy 2 1201 Sekretær I statsråd
1984 Vanlig varamedlem Rolf Antonsen 1 1601 Sekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Konsul I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Nestleder Per A. Olsen 1 2001 Disponent I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Lars Bakken 1 2012 Landpostbud I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odd Alnæs 1 229 Forbundsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Johannes Haukland 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Lorentz Johan Ludviksen 1 301 Banksjef I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Gullikstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Turid Høgslund 2 626 Innfordringssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arild Øynes 1 702 Forbundsnestleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Odd Arnøy 1 1102 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Holmsen 1 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Husmor I statsråd 1970
1985 Nestleder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Haldis Charlott Havrøy 2 1201 Sekretær I statsråd
1985 Vanlig varamedlem Rolf Antonsen 1 1601 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marie Vik 2 1634 Husmor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jens P. Flå 1 1635 Gårdbruker I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Konsul I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1985 Leder Per A. Olsen 1 2001 Disponent I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Lars Bakken 1 2012 Landpostbud I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arild Øynes 1 702 Forbundsnestleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Holmsen 1 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Husmor I statsråd 1970
1986 Nestleder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marie Vik 2 1634 Husmor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jens P. Flå 1 1635 Gårdbruker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Holmsen 1 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Husmor I statsråd 1970
1987 Nestleder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Marie Vik 2 1634 Husmor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jens P. Flå 1 1635 Gårdbruker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Markedsdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Holmsen 1 1102 Fylkessekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Husmor I statsråd 1970
1988 Nestleder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Marie Vik 2 1634 Husmor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jens P. Flå 1 1635 Gårdbruker I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjellaug Kristi Jota 2 230 Forbundsnestled I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Liss Schanke 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Inger E. Prebensen 2 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Sverre Gullikstad 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Holmsen 1 705 Regnskapssjef I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1989 Leder Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970 1970
1989 Nestleder Marie Vik 2 1634 Husmor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jens P. Flå 1 1635 Gårdbruker I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Lise Steinbach 2 1867 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Arnljot Norwich 1 1901 Disponent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liss Schanke 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arnljot Norwich 1 1901 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liss Schanke 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arnljot Norwich 1 1901 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Evensen 1 301 Forbundsnestled I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liss Schanke 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arnljot Norwich 1 1901 Disponent I statsråd 1970
1993 Leder Harald Henriksen 1 220 Pensjonist I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Oddmund Reutz 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anders Renolen 1 301 Forretningsdire I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Brit Seim Jahre 2 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Elsa Bakken 2 301 Kontrollfullmek I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ketil Anton Stene 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1993 Nestleder Torbjørn Almlid 1 401 Adm. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bjørn Flage Pettersen 1 707 Generaldirektør I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Liv Andersen 2 918 Husmor I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ester Rigmor Røthe 2 1149 Medeier I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Arnljot Norwich 1 1901 Disponent I statsråd 1970 1970
1994 Leder Harald Henriksen 1 220 Pensjonist I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Elsa Bakken 2 301 Kontrollfullmek I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Brit Seim Jahre 2 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Oddmund Reutz 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ketil Anton Stene 1 301 Generalsekretár I statsråd 1970
1994 Nestleder Torbjørn Almlid 1 401 Adm Direktør I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Ester Rigmor Røthe 2 1149 Medeier I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Thore Eriksen 1 104 Postdirektør I statsråd 1970
1995 Leder Harald Henriksen 1 220 Pensjonist I statsråd 1970
1995 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Morten Ringen Larsen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1995 Nestleder Ketil Anton Stene 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Oddmund Reutz 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Brit Seim Jahre 2 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Laila Sandvold 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Anders Renolen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Nygård 2 301 Kontrollfullmek Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Elsa Bakken 2 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1995 Nestleder Torbjørn Almlid 1 401 Adm. Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Frøydis Vold 2 501 Landbruksdirekt I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ester Rigmor Røthe 2 1149 Medeier I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tormod Nilsen 1 1443 Forsikringsrådg I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Eli Nagel Høgmo 2 1711 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Kirsti Evjen 2 1804 Konsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Thore Eriksen 1 104 Postdirektør I statsråd 1970
1996 Leder Tormod Hermansen 1 301 Konsernsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Morten Ringen Larsen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Nygård 2 301 Konsulent Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Laila Sandvold 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Frøydis Vold 2 501 Landbruksdirekt I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Tormod Ove Nilsen 1 1443 Forsikringsrådg I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Eli Nagel Høgmo 2 1711 Disponent I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Kirsti Evjen 2 1804 Konsulent I statsråd 1970