FORVALTNINGSDATABASEN

Harry Hansen

Denne siden viser opplysninger om Harry Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harry Hansen
NSD id-nummer: 122
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1201 Stortingsrepresentant 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1201 Stortingsrepresentant 1970
1981 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Pensjonist 1970 1970
1983 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1984 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1984 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1985 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1985 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1985 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1986 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1986 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsrep 1970
1987 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970 1970
1988 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1988 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1989 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1989 Styret for Norges Postsparebank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Fhv. Stortingsr 1970 1970
1990 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsr 1970
1991 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1201 Fhv. Stortingsr 1970