Forvaltningsdatabasen

Reisebyrålovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisebyrålovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisebyrålovutvalget
Utvalgsnummer: 13407400
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 5 0 2 4000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Anna Bale 2 219 Reiselivsdirektør I statsråd 1970
1980 Leder Peter Lødrup 1 219 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Rolv Hellesylt 1 219 Høyesterettsdommer I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Øivind Fegth Knutsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hans Gustav Myhre 1 301 Direktør I statsråd 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Nina Frisak 2 301 Konsulent Av departement 1970