FORVALTNINGSDATABASEN

Anna Bale

Denne siden viser opplysninger om Anna Bale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Bale
NSD id-nummer: 319
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970 1970
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1970
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970 1970
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1970 1970
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1970
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1970
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1970
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirekt 1970
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1970
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirekt 1970
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1970
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1970
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1970