Forvaltningsdatabasen

Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse
Utvalgsnummer: 14005000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 15.09.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal: - utarbeide generelle retningslinjer for referanselaboratorietsaktivitet- utarbeide forslag til årlig aktivitetsplan, med angivelse avarbeidsoppgaver, arbeidsmetoder, og ressurser til rådighet forarbeidsområdene- utforme årlig budsjettfors
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Miljøverndepartementet 7 0 2 10000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 7 0 2 28298 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 7 0 2 18120 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 6 0 2 19355 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 6 0 2 17212 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 6 0 2 23480 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 6 0 2 32579
1988 Miljøverndepartementet 6 0 2 20426
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Ingvar Dahl 1 211 Cand. Real. Av departement 1970 1970
1981 Leder Egil Danielsen 1 216 Avdelingsingeniør Av departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Viggo Kismul 1 230 Overingeniør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Øivind Skaugrud 1 625 Overingeniør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Oskar Goa 1 1124 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Terje Aasen 1 1201 Overingeniør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Mette Kjeldsberg 2 1601 Laboratoriesjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Per Arild Simonsen 1 104 Fylkesingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ingvar Dahl 1 211 Cand.Real. Av departement 1970
1983 Leder Egil Danielsen 1 216 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Viggo Kismul 1 230 Overingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Oskar Goa 1 1124 Teknisk Sjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Håkon Kryvi 1 1201 Fylkesingeniør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Mette Kjeldsberg 2 1601 Laboratoriesjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ingvar Dahl 1 211 Cand.Real. Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1984 Varameldlem og sekretær Viggo Kismul 1 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1984 Leder Tor Brustugun 1 501 Overingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hanna Kolbjørnsen 2 602 Laboratorieleder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Oskar Goa 1 1124 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Håkon Kryvi 1 1201 Fylkesingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Mette Kjeldsberg 2 1601 Laboratoriesjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Elisabet Kirkeby 2 401 Laboratorieleder Av departement 1970
1985 Leder Tor Brustugun 1 501 Overingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingvar Dahl 1 211 Cand.Real. Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Viggo Kismul 1 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Elisabet Kirkeby 2 401 Laboratorieleder Av departement 1970 1970
1986 Leder Tor Brustugun 1 501 Overingeniør Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Oskar Goa 1 1124 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Mette Kjeldsberg 2 1601 Laboratoriesjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Elisabet Kirkeby 2 401 Laboratorielede Av departement 1970 1970