FORVALTNINGSDATABASEN

Berit Kvæven

Denne siden viser opplysninger om Berit Kvæven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Kvæven
NSD id-nummer: 7796
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1970 1970
1981 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970 1970
1981 Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1970 1970
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970 1970
1983 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970
1983 Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970
1984 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970 1970
1984 Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonsleder 1970 1970
1985 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonsleder 1970
1986 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Overingeniør 1970 1970
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1970
1986 Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1970 1970
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1970
1987 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1970
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1970
1988 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1970
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1970
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1970
1990 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1970 1970
1990 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1970
1991 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1970
1991 Styrereform-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Seksjonssjef 1970
1992 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970
1993 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970
1996 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970
1997 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Seksjonssjef 1970