Forvaltningsdatabasen

Statens kulturminneråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens kulturminneråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens kulturminneråd
Utvalgsnummer: 14007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet 06.04.1979 ved kongelig resolusjon i henhold til lov omkulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 paragraf 24.
Mandat:
Kulturminnerådet skal arbeide for fremme av kulturminnevernet og tjenesom rådgivende organ for departementet i saker etter kulturminnelovenog i andre saker hvor kulturminner er berørt. Kulturminnerådet skalbl.a. gi råd med sikte på å gjøre vernet av kultu
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 7 0 5 161000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 7 7 5 164000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 7 7 14 217191 Vedkommende departement
1983 Miljøverndepartementet 7 7 8 203996 Vedkommende departement
1984 Miljøverndepartementet 7 7 6 235497 Vedkommende departement
1985 Miljøverndepartementet 7 7 9 243491 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 7 7 4 153372 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 7 7 5 242556
1988 Miljøverndepartementet 7 7 5 185575
1989 Miljøverndepartementet 7 7 6 237922
1990 Miljøverndepartementet 7 7 8 291957
1991 Miljøverndepartementet 7 7 3 635000
1992 Miljøverndepartementet 7 7 5 302000
1993 Miljøverndepartementet 7 7 5 432477
1994 Miljøverndepartementet 7 7 5 458775
1995 Miljøverndepartementet 7 7 4 412844
1996 Miljøverndepartementet 7 7 6 331000
1997 Miljøverndepartementet 7 7 5 340018
2002 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefantikvar Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Svein Molaug 1 301 Museumsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Gregersen 1 401 Kulturleder 1970
1980 Vanlig varamedlem Jo Nordahl Bottheim 1 512 Ordfører I statsråd 1970
1980 Leder Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt I statsråd 1970
1980 Nestleder Unnleiv Bergsgard 1 1103 Fylkesreguleringsarkitekt I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Aasmund Mjeldheim 1 1201 Fylkeskultursjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Anders Hagen 1 1201 Professor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Martha Jåma 2 1736 Lærer I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd Stamsø Munch 2 1902 Konservator Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ann Jorid Thingvold 2 1902 Regnskapssjef 1970
1981 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Molaug 1 301 Museumsdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefantikvar Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Gregersen 1 401 Kulturleder 1970
1981 Vanlig varamedlem Jo Nordahl Bottheim 1 512 Ordfører I statsråd 1970
1981 Leder Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt I statsråd 1970
1981 Nestleder Unnleiv Bergsgard 1 1103 Fylkesreguleringsarkitekt I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Aasmund Mjeldheim 1 1201 Fylkeskultursjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Anders Hagen 1 1201 Professor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Martha Jåma 2 1736 Lærer I statsråd 1970
1981 Vanlig varamedlem Gerd Stamsø Munch 2 1902 Konservator Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ann Jorid Thingvold 2 1902 Regnskapssjef 1970
1983 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ola Øgar Svendsen 1 301 Sjefantikvar I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Riksantikvar I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Gregersen 1 401 Kulturleder I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Jo Nordahl Bottheim 1 512 Ordfører I statsråd 1970
1983 Leder Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Leder Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt I statsråd 1970
1983 Nestleder Unnleiv Bergsgard 1 1103 Byantikvar I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Aasmund Mjeldheim 1 1201 Fylkeskultursjef I statsråd 1970 1970
1983 Varamedlem og nestleder Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Martha Jåma 2 1736 Lærer I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ann Jorid Thingvold 2 1902 Regnskapssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Mari Teigmo Eira 2 2021 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1970
1984 Leder Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Mari Teigmo Eira 2 2021 Museumsbestyrer I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1985 Leder Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Mari Teigmo Eira 2 2021 Museumsstyrer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1986 Leder Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gerd Stamsø Munch 2 1902 Konservator I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Mari Teigmo Eira 2 2021 Museumsstyrer I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Turid Øhrn 2 437 Kultursjef Av departement 1970
1987 Leder Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Mari Teigmo Eira 2 2021 Museumsstyrer I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Anderssen 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Edvard Hoem 1 301 Forfatter Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johan Kloster 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Nestleder Turid Øhrn 2 437 Kultursjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid I. Willoch 2 703 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 918 Fylkeskultursje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Kokkvoll 1 1640 Ordfører Av departement 1970
1988 Leder Aase Folkvord 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservat I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Anderssen 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Johan Kloster 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 918 Fylkeskultursje Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Arne Kokkvoll 1 1640 Ordfører Av departement 1970 1970
1989 Leder Aase Folkvord 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Anderssen 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Johan Kloster 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 918 Fylkeskultursje Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnhild Systad 2 1432 Fylkeskonservat Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970
1990 Leder Aase Folkvord 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bente Bakke 2 125 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Anderssen 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Johan Kloster 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 918 Fylkeskultursje Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnhild Systad 2 1432 Fylkeskonservat Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970
1991 Leder Aase Folkvord 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Per Kristian Skulberg 1 123 Lege Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Bente Bakke 2 125 Journalist Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Kulturarbeider Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Anderssen 1 220 Spesialrådgiver Av departement 1970
1992 Leder Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Johan Kloster 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1992 Nestleder Turid Øhrn 2 437 Kultursjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Berit Borchgrevink 2 918 Fylkeskultursje Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anders Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnhild Systad 2 1432 Fylkeskonservat Av departement 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970 1970
1992 Vanlig medlem Arne Kokkvoll 1 1640 Ordfører Av departement 1970 1970
1992 Leder Aase Folkvord 2 1719 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Kulturarbeider Av departement 1970
1993 Leder Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Kulturarbeider Av departement 1970
1994 Leder Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Kulturarbeider Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Leder Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Leder Unni Mathiesen 2 103 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Sophie Hygen 2 103 Spesialkonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jon Enevold Schrøder 1 219 Høyskolekandida Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Husan 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1996 Leder Stephan Tschudi-Madsen 1 301 Pensjonist Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Geir Paulsen 1 401 Førstesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Else Rønnevig 2 926 Bygningsbevarer Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Ragnhild Omdal Mollatt 2 926 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Randi Skotheim 2 1102 Prosjektleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Einar Mørk 1 1201 Sivilarkitekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnhild Systad 2 1432 Fylkeskonservat Av departement 1970 1970
1996 Vanlig medlem Arne Kokkvoll 1 1640 Historiker Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1714 Kultursjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gisle Jakhelln 1 1804 Sivilarkitekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Sophie Hygen 2 103 Spesialkonsulen Av departement 1970
1997 Leder Unni Mathiesen 2 103 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Husan 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Geir Paulsen 1 401 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ragnhild Omdal Mollatt 2 926 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Randi Skotheim 2 1102 Prosjektleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Einar Mørk 1 1201 Sivilarkitekt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gisle Jakhelln 1 1804 Sivilarkitekt Av departement 1970
2002 Leder Unni Helene Mathisen 106 Konsulent
2002 Jon Enevold Schrøder 219 Høyskolekandidat
2002 Randi Skotheim 301 Avdelingsleder
2002 Else Rønnevig 926 Bygningsbevarer
2002 Ragnhild Omdal Mollatt 926 Rektor
2002 Hild Sørby 1103 Førsteamanuensis
2002 Einar Mørk 1201 Sivilarkitekt
2002 Gunnhild Systad 1432 Museumsbestyrer
2002 Jarle Sanden 1502 Museumsdirektør
2002 Gisle Jakhelln 1804 Arkitekt
2002 Vigdis Stordal 2021
2002 Magnar Bjerga Førstekonsulent