FORVALTNINGSDATABASEN

Ingrid I. Willoch

Denne siden viser opplysninger om Ingrid I. Willoch fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid I. Willoch
NSD id-nummer: 4097
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Husmor 1970
1981 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 703 Husmor 1970
1981 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970 1970
1983 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1983 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970
1984 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1984 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1984 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970
1984 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1985 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1985 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970
1985 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1986 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970
1986 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970
1987 Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 703 Stortingsrepresentant 1970
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 703 Stortingsrepresentant 1970 1970
1994 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 103 Student 1970
1995 Styret for Statistisk Sentralbyrå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 103 Student 1970
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 103 Husmor 1970