Forvaltningsdatabasen

Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør
Utvalgsnummer: 14029000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Hjemmel:
Opprettet 19.08.1985 av Miljøverndepartementet i henhold tilregjeringsbeslutning.
Mandat:
Utvalget skal holde seg løpende orientert om tilgjengelige kunnskaperom forurensningers virkninger på skog, vegetasjon og fauna i Norge,følge med i nasjonal og internasjonal forskning og mottiltak, foretaen løpende vurdering av mulighetene for slike skogs
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Miljøverndepartementet 9 0 4 39496 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 9 0 4 69185 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 9 0 4 128741
1988 Miljøverndepartementet 9 0 4 193963
1989 Miljøverndepartementet 9 0 2 133475
1990 Miljøverndepartementet 9 0 1 1
1991 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
1992 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
1993 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
1994 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
1995 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
1996 Miljøverndepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Ass. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Leder Amund Venger 1 237 Statssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Aas 1 237 Statssekretær Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Ass. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Aas 1 237 Bonde Av departement 1970
1986 Leder Amund Venger 1 237 Ass. Generalsekre Av departement 1970
1986 Medlem og sekretær Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ola Sjølaas 1 401 Statssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1986 Leder Frede Cappelen 1 1103 Statssekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Medlem og sekretær Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1987 Leder Frede Cappelen 1 1103 Statssekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Statssekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Leder Tone Bratteli 2 301 Statssekretær Av departement 1970
1988 Medlem og sekretær Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Statssekretær Av departement 1970
1989 Leder Steinar Ness 1 0 Statssekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør Av departement 1970
1989 Medlem og sekretær Eli Moen 2 1601 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Statssekretær Av departement 1970
1990 Leder Steinar Ness 1 0 Statssekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Leder Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Statssekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Leder Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1992 Leder Jens Stoltenberg 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Leder Børre Pettersen 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 1601 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Regionsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Astrid Evensen 2 220 Prosjektleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Leder Børre Pettersen 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fylkesmann Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Regionsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Landbruksdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Astrid Evensen 2 220 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1994 Leder Børre Pettersen 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1994 Leder Bernt Bull 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fhv Fylkesmann Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Landbruksdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Astrid Evensen 2 220 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1995 Leder Bernt Bull 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fhv. Fylkesmann Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Egil Molteberg 1 214 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Hans Olav Moen 1 214 Landbruksdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Astrid Evensen 2 220 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Peter Johan Schei 1 230 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1996 Leder Bernt Bull 1 301 Statssekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 903 Fhv. Fylkesmann Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Terje Risholm 1 1815 Daglig Leder Av departement 1970