FORVALTNINGSDATABASEN

Amund Venger

Denne siden viser opplysninger om Amund Venger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Amund Venger
NSD id-nummer: 7009
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 237 Avdelingsleder 1970
1981 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 237 Avdelingsleder 1970
1981 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 237 Avdelingsleder 1970 1970
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 Avdeingsleder 1970 1970
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 237 Avdeingsleder 1970 1970
1984 Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 237 Avdelingsleder 1970
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 237 Statssekretær 1970
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 237 Ass. Generalsekre 1970
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 237 Ass. Generalsekre 1970
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 237 Ass. Generalsek 1970
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 237 Ass. Generalsek 1970