Forvaltningsdatabasen

Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter
Utvalgsnummer: 14030000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 27.09.1985 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal kartlegge hvilke forhold som i dag er til hinder for nyerasjonelle utbyggingsmønstre innenfor en kommune eller ved planmessigsamordning av utbyggingsmønstret ved interkommunalt samarbeid.Utvalget skal utrede hva som kan gjøres med eksisteren
Tidsfrist: 1988
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Miljøverndepartementet 7 0 1 8257 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 7 0 9 468404 Vedkommende departement
1987 Miljøverndepartementet 7 0 8 520000
1988 Miljøverndepartementet 7 0 6 269994
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Øyvind Sørbrøden 1 220 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1985 Leder Arild Hiim 1 605 Disponent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Magnus Heide Westerberg 1 1702 Sjefsarkitekt I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Ordfører I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Øyvind Sørbrøden 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Einar Moe 1 521 Bonde I statsråd 1970
1986 Leder Arild Hiim 1 605 Disponent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ole Furua Rødby 1 628 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magnus Heide Westerberg 1 1702 Daglig Leder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 301 Lærer I statsråd 1970
1987 Leder Arild Hiim 1 605 Disponent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ole Furua Rødby 1 628 Bonde Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Magnus Heide Westerberg 1 1702 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1970
1988 Leder Arild Hiim 1 605 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ole Furua Rødby 1 628 Bonde Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Klara Berg 2 1430 Husmor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Magnus Heide Westerberg 1 1702 Daglig Leder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Bjørg Simonsen 2 1833 Lærer I statsråd 1970