FORVALTNINGSDATABASEN

Harriet Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Harriet Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harriet Andreassen
NSD id-nummer: 3566
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Sekretær 1970
1980 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Sekretær 1970 1970
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 228 Kommunalminister
1980 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 230 Statsråd 1970 1970
1981 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 228 Sekretær 1970
1981 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1981 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1981 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 228 Kommunalminister
1981 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1982 Styret for Feriefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 230 Sekretær 1970
1982 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Sekretær 1970 1970
1982 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Sekretær 1970
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1983 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970 1970
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970
1984 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Sekretær 1970
1984 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 228 Sekretær 1970
1984 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Nestleder Av departement 228 Sekretær 1970
1984 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 228 Sekretær 1970
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1985 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970 1970
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1985 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1985 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1985 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Nestleder Av departement 228 Pensjonist 1970
1985 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1985 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1986 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1986 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1986 Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1986 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Nestleder Av departement 228 Pensjonist 1970
1986 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1986 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 228 1970
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 1970
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 230 Pensjonist 1970 1970
1987 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1987 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1987 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 230 Pensjonist 1970
1987 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Nestleder Av departement 230 Pensjonist 1970
1987 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1987 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 230 Pensjonist 1970
1988 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1988 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 230 Pensjonist 1970
1988 NORAD's Prosjektutvalg Rådgivende organ Nestleder Av departement 230 Pensjonist 1970
1988 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1988 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970 1970
1988 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 230 Pensjonist 1970
1989 Lokaliseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1989 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 228 Pensjonist 1970 1970
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1991 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 228 Pensjonist 1970 1970
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970
1992 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 228 Pensjonist 1970 1970
1993 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 228 Pensjonist 1970
1993 Statens Eldreråd Rådgivende organ Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1994 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 228 Pensjonist 1970
1994 Statens Eldreråd Rådgivende organ Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1995 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 228 Pensjonist 1970 1970
1995 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 228 Pensjonist 1970
1995 Statens Eldreråd Rådgivende organ Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1996 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 228 Pensjonist 1970
1996 Statens Eldreråd Rådgivende organ Leder Av departement 228 Pensjonist 1970
1997 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 228 Pensjonist 1970
1997 Statens Eldreråd Rådgivende organ Leder Av departement 228 Pensjonist 1970