Forvaltningsdatabasen

Forurensningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forurensningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forurensningsrådet
Utvalgsnummer: 14031000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 01.09.1984 ved kongelig resolusjon i henhold til lov omvern mot forurensning og om avfall paragraf 82.
Mandat:
Behandle saker av større forurensningsmessig betydning, holde segorientert om lovens gjennomføring og avgi uttalelser i saker og om forskriftesom blir lagt fram for rådet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Miljøverndepartementet 8 7 0 0 Vedkommende departement
1986 Miljøverndepartementet 8 7 4 25641 Annen instans
1987 Miljøverndepartementet 8 7 5 22468
1988 Miljøverndepartementet 8 7 1 26891
1989 Miljøverndepartementet 8 7 1 1
1990 Miljøverndepartementet 7 7 1 1
1991 Miljøverndepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1985 Nestleder Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Hallvard Gjerul Johnsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1970
1985 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Roland 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1986 Nestleder Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Hallvard Gjerul Johnsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1970
1986 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1987 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Øivind Østberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Generalsekretær I statsråd 1970
1987 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1988 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Spesiallege I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Øivind Østberg 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1970
1988 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1989 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Erikson 1 301 Yrkeshygieniker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1970
1989 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1990 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1970
1990 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ragnhild Sundby 2 214 Professor I statsråd 1970
1991 Nestleder Harald Rensvik 1 231 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Berit Kvæven 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Fagsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Eva Scholdager 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Åse Hjørnevik 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bjørn Sveen 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Karin Marie Hol Strand 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gurli Gleditsch 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Paule 1 605 Leder I statsråd 1970
1991 Leder Ola H. Kveli 1 1702 Fylkesmann I statsråd 1970