FORVALTNINGSDATABASEN

Billighetserstatningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Billighetserstatningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Billighetserstatningsutvalget
Utvalgsnummer: 15020000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1953
Hjemmel:
Opprettet 15.07.1953 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Skal på vegne av Stortinget tilståbillighetserstatning av statskassen dersom det er grunnlag for det.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 7 0 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 3 0 9 83392 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 3 3 6 54522 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 3 3 6 48374 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 3 3 8 79660 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 3 3 7 85368 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 3 3 9 92827 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 3 3 10 93159
1988 Justis- og politidepartementet 3 3 11 122503
1989 Justis- og politidepartementet 3 3 8 113056
1990 Justis- og politidepartementet 3 3 6 130196
1991 Justis- og politidepartementet 3 3 7 139845
1992 Justis- og politidepartementet 3 3 7 158376
1993 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1994 Justis- og politidepartementet 3 3 0 0
1995 Justis- og politidepartementet 3 3 8 275918
1996 Justis- og politidepartementet 3 3 11 522620
1997 Justis- og politidepartementet 3 3 7 460000
2002 Justis- og politidepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Axel Heiberg 1 219 Fhv. Høyesterett Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 Høyesterettsdomm Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1984 Varamedlem og nestleder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1984 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Johannes Vågsnes 1 921 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970 1970
1986 Leder Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Johannes Vågsnes 1 921 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hågård 1 1621 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hågård 1 1621 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hågård 1 1621 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hågård 1 1621 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kari Dybwad Gra Garmann 2 0 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Arne Christiansen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1990 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Peder I. Ramsrud 1 528 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Austad 1 1001 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Britt Harkestad 2 1224 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hågård 1 1621 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kari Dybwad Gra Garmann 2 0 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Arne Christiansen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Peder I. Ramsrud 1 528 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1992 Varamedlem og nestleder Arne Christiansen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Peder I. Ramsrud 1 528 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1993 Varamedlem og nestleder Arne Christiansen 1 219 H.R.Dommer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Peder I. Ramsrud 1 528 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970
1994 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H R Dommer Av departement 1970 1970
1994 Varamedlem og nestleder Arne Christiansen 1 219 H R Dommer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Peder I. Ramsrud 1 528 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1970 1970
1994 Vanlig medlem Rikard Olsvik 1 1567 Stortingsrepresentant Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Eva Margrete Lian 2 714 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tore Nordtun 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1996 Varamedlem og nestleder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kristin Halvorsen 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eva Margrete Lian 2 714 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tore Nordtun 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1997 Varamedlem og nestleder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eva Finstad 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristin Halvorsen 2 301 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eva Margrete Lian 2 714 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Tore Nordtun 1 1103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
2002 Leder Arne Christiansen 219 Fhv. H.R.Dommer
2002 Trond Dolva 220 H.R.Dommer
2002 Tore Nordtun 1103 Stortingsrepresentant
2002 Inger Stolt-Nielsen 1106 Stortingsrepresentant
2002 Harald Tom Nesvik 1504 Stortingsrepresentant
2002 Kari Økland 1832 Stortingsrepresentant
2003 Harald Tom Nesvik Stortingsrepresentant
2003 Trond Dolva H.R.Dommer
2003 Kari Økland Stortingsrepresentant
2003 Inger Stolt-Nielsen Stortingsrepresentant
2003 Tore Nordtun Stortingsrepresentant
2003 Leder Arne Christiansen Fhv. H.R.Dommer