FORVALTNINGSDATABASEN

Tore Austad

Denne siden viser opplysninger om Tore Austad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Austad
NSD id-nummer: 4033
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1980 Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1001 Stortingsrepresentant 1970
1986 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1987 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1988 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1989 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970
1990 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1970