Forvaltningsdatabasen

Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon
Utvalgsnummer: 15032000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 21.12.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget har som oppgave - å gi råd til vedkommende departement i spørsmål som angårgjennomføringen av lov om merking av forbruksvarer av18. desember 1981 - å være kontaktorgan mellom Forbrukerrådet og næringslivet ispørsmål som gjelder informasjon til fo
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 3 11977 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 1 11383 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 3 13468
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 2 8620
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 7 1 1
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 7 7 1 1
1991 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
1992 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
1993 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
1994 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
1995 Barne- og familiedepartementet 7 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Rasmus Falck 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Leder Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Salbu 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eli Bergan 2 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Leder Bjørn Gulbrandsen 1 220 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Agnar Øverbø 1 220 Ass. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ola Vaagbø 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Johan Lund 1 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Nestleder Sissel Mantor 2 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Claus Sonberg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Sinding-Larsen 1 301 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Eva Ingebrethsen 2 1001 Kontrollsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Sidsel Glefjell 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Rasmus Falck 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Salbu 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1986 Leder Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Agnar Øverbø 1 220 Ass. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sveinung Næss 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Jan Sinding-Larsen 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Claus Sonberg 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Leif Olsen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ola Vaagbø 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eva Ingebrethsen 2 1001 Kontrollsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Rasmus Falck 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1987 Leder Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Sidsel Glefjell 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Agnar Øverbø 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sveinung Næss 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Ditlefsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arve Blomberg Nilsen 1 602 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Ingebrethsen 2 1001 Kontrollsjef I statsråd 1970
1988 Leder Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sidsel Glefjell 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Rasmus Falck 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Agnar Øverbø 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Ditlefsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Sveinung Næss 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Marie Solberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arve Blomberg Nilsen 1 602 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Ingebrethsen 2 1001 Kontrollsjef I statsråd 1970
1989 Leder Audun Korsvold 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Sidsel Glefjell 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Rasmus Falck 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Agnar Øverbø 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Sveinung Næss 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Berit Nyborg Fjeldheim 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Per Anders Stalheim 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne Ditlefsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arve Blomberg Nilsen 1 602 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Ingebrethsen 2 1001 Kontrollsjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Sigrid Knutsdat Helstad 2 219 Konsulent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Tove Kjos 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Per Øyvind Andresen 1 301 Direktør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Brit Bod. Baardsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970