FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Olsen

Denne siden viser opplysninger om Leif Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Leif Olsen
NSD id-nummer: 3921
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1980 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem 301 Byråsjef
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1981 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1981 Kontaktutvalget for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem 301 Byråsjef
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970 1970
1982 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1983 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1970
1983 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1984 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1970
1984 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1970
1985 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1985 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1986 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1970
1986 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1986 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1986 Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1987 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1987 Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1970
1988 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1989 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1990 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1991 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1992 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1993 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1994 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1995 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1996 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970
1997 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970