Forvaltningsdatabasen

Lovstrukturutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lovstrukturutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lovstrukturutvalget
Utvalgsnummer: 15038000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon 8.9.1989.
Mandat:
Fremme forslag til tiltak med henblikk på å oppnå en bedreregelstruktur, herunder:- Fremme konkrete forslag til hvilke lover som bør oppheves oghvilke som bør slås sammen- Tiltak for å bedre styringen med forskriftsproduksjonen- Andre regelforenklingstilt
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 1 30000
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 6 262000
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 11 6282
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Sekretær, ikke medlem Espen Ødegaard 1 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Trygve Harvold 1 220 Direktør I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Brynjulf Risnes 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Inger Johanne Sundby 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Leder Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Espen Ødegaard 1 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Trygve Harvold 1 220 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Leder Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Brynjulf Risnes 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Espen Ødegaard 1 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Trygve Harvold 1 220 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Magnus Aarbakke 1 220 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Leder Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Brynjulf Risnes 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Espen Ødegaard 1 217 Prosjektleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Trygve Harvold 1 220 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Vivi Lassen 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Brynjulf Risnes 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1992 Leder Brynjar Mørkved 1 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar Christiansen 1 625 Fhv. Fylkesmann I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Signe Marie Str Ryssdal 2 921 Fylkesmann I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jan Fridthjof Bernt 1 1201 Professor Av departement 1970