FORVALTNINGSDATABASEN

Magnus Aarbakke

Denne siden viser opplysninger om Magnus Aarbakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnus Aarbakke
NSD id-nummer: 3468
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Selskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1970
1980 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Klageavdelingen) Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1970 1970
1980 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1970
1981 Rådet for rettsinformasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Professor 1970 1970
1981 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1970 1970
1981 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1970
1981 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Professor 1970 1970
1983 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1970
1983 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Professor 1970
1984 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Professor 1970
1984 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1970
1985 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Professor 1970
1986 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Professor 1970
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Professor 1970 1970
1987 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Leder Av departement 220 Professor 1970
1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket Leder Av departement 220 Professor 1970
1989 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1970
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Professor 1970 1970
1990 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1970
1991 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Professor 1970
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 220 Advokat 1970 1970
1993 Utvalg for gransking av forholdet mellom UNI Storebrand og myndighetene (UNI-1) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 220 Advokat 1970