Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus
Utvalgsnummer: 1508
Opprettelsesår: 1966
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2004 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2008
2004 Morten Calmeyer 1 0 trygdedommer Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2004 Anne Ohrt 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2004 Trine Fernsjø 2 6720 advokat Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2005 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2005 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2008
2005 Morten Calmeyer 1 0 trygdedommer Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2005 Anne Ohrt 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2005 Inger L Bakkevig 2 0 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Trine Fernsjø 2 6720 advokat Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2006 Anne Ohrt 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2006 Inger L Bakkevig 2 0 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Morten Calmeyer 1 0 trygdedommer Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2006 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2008
2006 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2006 Trine Fernsjø 2 6720 advokat Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2007 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2007 Else Gjesti 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Morten Calmeyer 1 0 trygdedommer Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2007 Anne Ohrt 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2007 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2008
2007 Inger L Bakkevig 2 0 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Wenche Bruvik 2 0 psykiatrisk sykepleier Departementet 01.01.2007 31.12.2007
2007 Helen Lund 2 0 leder Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Jan Svele 1 0 ass. lege Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Trine Fernsjø 2 6720 advokat Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2008 Kari Lærum 2 0 bankrådgiver Departementet 01.01.1992 31.12.2008
2008 Jan Svele 1 0 ass. lege Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Helen Lund 2 0 leder Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Else Gjesti 2 0 advokat Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Inger L Bakkevig 2 0 leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Anne Ohrt 2 0 fylkesnemndsleder Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2008 Morten Calmeyer 1 0 trygdedommer Departementet 01.01.1989 31.12.2008
2008 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2008 Trine Fernsjø 2 6720 advokat Departementet 01.01.1997 31.12.2008
2009 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010
2010 Finn Jensen 1 0 bedriftslege I Departementet 01.01.1998 31.12.2010