FORVALTNINGSDATABASEN

Kari Lærum

Denne siden viser opplysninger om Kari Lærum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Lærum
NSD id-nummer: 134275
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2004 Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus Kontroll 0 bankrådgiver 01.01.1992 31.12.2008
2005 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2005 Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus Kontroll 0 bankrådgiver 01.01.1992 31.12.2008
2006 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2006 Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus Kontroll 0 bankrådgiver 01.01.1992 31.12.2008
2007 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2007 Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus Kontroll 0 bankrådgiver 01.01.1992 31.12.2008
2008 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2008 Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus Kontroll 0 bankrådgiver 01.01.1992 31.12.2008
2009 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2010 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2011 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012
2012 Banklovkommisjonen Kongen 0 bankrådgiver 01.01.1994 30.11.2012