FORVALTNINGSDATABASEN

Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde
Utvalgsnummer: 1524
Opprettelsesår: 2007
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Liv Stenbakk Krognes 2 0 leder Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Mette Byrkjeland 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Gerd Bjørkedal 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2007 Marit Risnes 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Mette Byrkjeland 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Liv Stenbakk Krognes 2 0 leder Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Gerd Bjørkedal 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008
2008 Marit Risnes 2 0 pasientombud Departementet 01.01.2007 31.12.2008