FORVALTNINGSDATABASEN

Gerd Bjørkedal

Denne siden viser opplysninger om Gerd Bjørkedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Bjørkedal
NSD id-nummer: 140518
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2007 Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde Kontroll 0 pasientombud 01.01.2007 31.12.2008
2008 Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde Kontroll 0 pasientombud 01.01.2007 31.12.2008