FORVALTNINGSDATABASEN

Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten
Utvalgsnummer: 15400900
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1946
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 16 0 2 21000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Leif Thue 1 123 Nestformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Albert Uglem 1 215 Kartellformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Sverre Skletnes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Siggen Witt 2 219 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Rolf Johnsen 1 219 Redaksjonssjef Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Olav Baastad 1 220 Personalsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arve Lindahl 1 231 Forbundssekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ludvik Wangsmo 1 231 Hovedkasserer Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Solvang 1 231 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Billington 2 301 Forbundssekretær Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Harald A. Sommernes 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Else Ørbæk 2 301 Forbundssekretær Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Eldri Langåker 2 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Magne Breistein 1 301 Kontorsjef Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Eva Grythe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Svanevik 1 301 Personaldirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Gerd J. Hudseid 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Emil Vindsetmo 1 301 Departementsråd Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Elsa Rastad Bråten 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik Nybø 1 301 Personaldirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Konrad B. Berthelsen 1 301 Forbundsformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Kristian Strøm 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Hans Øverby 1 301 Nestformann Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ruth Selnes 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Bjørntvedt 1 301 Overingeniør Av instans utenfor departement 1970
1980 Leder Eilif Moe 1 301 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Leif Paulsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ole Lundesgaard 1 532 Major Av instans utenfor departement 1970