FORVALTNINGSDATABASEN

Sverre Skletnes

Denne siden viser opplysninger om Sverre Skletnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Skletnes
NSD id-nummer: 8036
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1982 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1983 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1984 Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1989 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1990 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1991 Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970