Forvaltningsdatabasen

Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen
Utvalgsnummer: 1542
Opprettelsesår: 1985
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver 01.01.1998 30.11.2006
2004 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2004 Ole Einar Fossen 1 0 førstekonsulent 01.01.2001 30.11.2006
2004 Egil Meisingset 1 0 underdirektør 01.01.2002 31.12.2005
2004 Magne Ognedal 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.1987 30.11.2006
2004 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2005 Magne Ognedal 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.1987 30.11.2006
2005 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2005 Ole Einar Fossen 1 0 førstekonsulent 01.01.2001 30.11.2006
2005 Egil Meisingset 1 0 underdirektør 01.01.2002 31.12.2005
2005 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver 01.01.1998 30.11.2006
2005 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2006 Ole Einar Fossen 1 0 førstekonsulent 01.01.2001 30.11.2006
2006 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2006 Magne Ognedal 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.1987 30.11.2006
2006 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver 01.01.1998 30.11.2006
2006 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2007 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2007 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2008 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2008 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2009 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2009 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2010 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2010 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2011 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2011 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2012 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2012 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2013 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2013 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2014 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2015 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2016 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2017 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2018 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2019 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020
2020 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver 01.05.1975 31.03.2020