FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Erik Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Johnsen
NSD id-nummer: 132745
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Den konsultative kommisjon for Frigg 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 31.12.2006
2004 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2004 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2004 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2004 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2005 Den konsultative kommisjon for Frigg 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 31.12.2006
2005 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2005 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2005 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2005 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2006 Den konsultative kommisjon for Frigg 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 31.12.2006
2006 Ekofisk-Teesside kommisjonen 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 09.11.2007
2006 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2006 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2006 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2006 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2007 Ekofisk-Teesside kommisjonen 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 09.11.2007
2007 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2007 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2007 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2007 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2008 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2008 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2008 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2008 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2009 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2009 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2009 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2009 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2010 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2010 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2010 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2010 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2011 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2011 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2011 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2011 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2012 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2012 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2012 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2012 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013
2013 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) 0 avdelingsdirektør 01.01.1993 21.01.2013
2013 Zeepipe-kommisjonen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2013 Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1994 21.01.2013
2013 Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission Kontroll 0 avdelingsdirektør 01.01.1997 21.01.2013