Forvaltningsdatabasen

Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission
Utvalgsnummer: 1544
Opprettelsesår: 1996
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2004 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2004 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2004 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2005 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2005 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2005 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2005 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2006 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2006 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2006 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2006 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2006 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2007 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2007 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2007 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2007 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2007 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2008 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2008 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2008 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2008 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2008 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2009 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2009 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2009 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2009 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2009 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2010 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2010 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2010 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2010 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2010 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2011 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2011 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2011 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2011 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2011 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2012 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2012 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2012 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2012 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2012 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2013 Anne Vatten 2 0 ass. direktør Departementet 01.01.2002 31.12.2013
2013 Halvor Musæus 1 0 seniorrådgiver Departementet 01.01.1998 31.12.2013
2013 Egil Meisingset 1 0 underdirektør Departementet 01.01.1997 31.12.2013
2013 Erik Johnsen 1 0 avdelingsdirektør Departementet 01.01.1997 21.01.2013
2013 Tonje Haabeth 2 6570 rådgiver Departementet 01.01.2006 21.01.2013
2017 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver Departementet 01.05.2017 31.03.2020
2018 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver Departementet 01.05.2017 31.03.2020
2019 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver Departementet 01.05.2017 31.03.2020
2020 Erik Christopher Reinskou 1 3820 Seniorrådgiver Departementet 01.05.2017 31.03.2020