Forvaltningsdatabasen

Toll- og avgiftsstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Toll- og avgiftsstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Toll- og avgiftsstyret
Utvalgsnummer: 16009000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1984 av Finansdepartementet
Mandat:
Instruks for Toll- og avgiftsstyret, fastsatt ved kgl. res. av 18.april 1986. Styret skal føre alminnelig tilsyn med de driftsmessigegjøremål i Toll- og avgiftsdirektoratet og i tollvesenet. Styret kanta initiativet til reformer og rasjonaliseringtiltak o
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 7 0 6 23000 Vedkommende departement
1981 Finans- og tolldepartementet 7 0 4 23100 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 4 25088 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 7 0 4 29303 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 7 3 4 45677 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 7 3 6 56000 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 7 3 6 56500 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 7 3 5 60000
1988 Finans- og tolldepartementet 7 3 5 56255
1989 Finans- og tolldepartementet 7 3 5 57710
1990 Finans- og tolldepartementet 7 3 3 34435
1991 Finans- og tolldepartementet 7 3 1 36701
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Finn L.s. Fredriksen 1 217 Tollinspektør Av departement 1970 1970
1980 Nestleder Paal Brunsvig 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Leder Leif H. Skare 1 219 Rasjonaliseringsdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Aud Hagen Bekkeli 2 230 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Finn-Erik Berg 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jens Sterri 1 301 Tolldirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Martin Willassen 1 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Leder Inge Rolfsøn Maanum 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Steinar Langseth 1 219 Tollinspektør Av departement 1970
1984 Nestleder Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Jens Sterri 1 301 Tolldirektør I kraft av stilling 1970 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Arne Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Eivind Damsleth 1 301 Speditør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ivar Mokastet 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Terje Krogstad 1 1201 Innkjøpssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Martin Willassen 1 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Leder Inge Rolfsøn Maanum 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Langseth 1 219 Tollinspektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Mokastet 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Eivind Damsleth 1 301 Speditør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Arne Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Terje Krogstad 1 1201 Innkjøpssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Martin Willassen 1 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Leder Inge Rolfsøn Maanum 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Langseth 1 219 Tollinspektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Eivind Damsleth 1 301 Speditør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Mokastet 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Arne Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Terje Krogstad 1 1201 Innkjøpssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Asbjørn Martin Willassen 1 211 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Leder Inge Rolfsøn Maanum 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Arne Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Eivind Damsleth 1 301 Speditør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Mokastet 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jens Kristian Grønsand 1 713 Tollinspektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Terje Krogstad 1 1201 Innkjøpssjef Av departement 1970
1988 Nestleder Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne-Grete Martinussen 2 228 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Lise Di Leggerini 2 233 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Skjønsberg 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Jens Sterri 1 301 Tolldirektør I kraft av stilling 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Bergstrøm 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ivar Mokastet 1 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1988 Leder Kari Gjesteby 2 301 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jens Kristian Grønsand 1 713 Førstetollinspe Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Terje Krogstad 1 1201 Innkjøpssjef Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Anne-Grete Martinussen 2 228 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Lise Di Leggerini 2 233 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Bergstrøm 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne-Grete Martinussen 2 228 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Lise Di Leggerini 2 233 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Bergstrøm 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne-Grete Martinussen 2 228 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan Solberg 1 230 Tolldirektør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Lise Di Leggerini 2 233 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Bergstrøm 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970