FORVALTNINGSDATABASEN

Paal Brunsvig

Denne siden viser opplysninger om Paal Brunsvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Paal Brunsvig
NSD id-nummer: 3664
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Toll- og avgiftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Direktør 1970 1970
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1982 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1970 1970
1983 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970 1970
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970
1987 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 219 Adm. Direktør 1970