FORVALTNINGSDATABASEN

Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk
Utvalgsnummer: 16020000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 09.09.1981 av Finansdepartementet
Mandat:
Vurdere regnskapspliktens omfang og innhold, bl.a. omregnskapsreglene bør bygges opp etter regnskapslovens system.
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 7 0 3 0 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 7 91788 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 7 0 3 40280 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Rolf G. Andersen 1 301 Jordbrukskonsulent Av departement 1970 1970
1981 Medlem og sekretær Peter Fosse 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karl Stokke 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Trond Tømta 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ivar Røste 1 415 Revisor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Av departement 1970 1970
1981 Leder Odd R. Øvregaard 1 1502 Fylkesskattesjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Audun Østhassel 1 1235 Gardbruker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Trond Tømta 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Rolf G. Andersen 1 301 Jordbrukskonsulen Av departement 1970
1983 Medlem og sekretær Peter Fosse 1 301 Byråsjef (Fung.) Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karl Stokke 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Røste 1 415 Revisor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Audun Østhassel 1 1235 Gardbruker Av departement 1970
1983 Leder Odd R. Øvregaard 1 1502 Fylkesskattesjef Av departement 1970