Forvaltningsdatabasen

Hovedstyret for folketrygdfondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret for folketrygdfondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret for folketrygdfondet
Utvalgsnummer: 16026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 29.03.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Hovedstyret skal forestå administrasjon av Folketrygdfondet ogforvaltning av midlene (obligasjoner og bankinnskudd).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 9 0 4 540000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 4 1080000 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 1191000 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 1335000 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 1508000 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 233398 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 245000
1988 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 230000
1989 Finans- og tolldepartementet 4 4 4 287000
1990 Finans- og tolldepartementet 4 4 3 111267
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Arne Hellerud 1 216 Disponent Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann I Lo Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Leder Leif Skau 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Egil Aarvik 1 722 Journalist I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Aud Haukland 2 1112 Arbeider Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Åse Reinkjøp 2 1124 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Hildur Os 2 1443 Sosialsjef I statsråd 1970 1970
1980 Nestleder Otto Lyng 1 1601 Avdelingssjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Hellerud 1 216 Disponent Av Stortinget 1970
1983 Vanlig varamedlem Aud Haukland 2 1112 Konfeksjonsarbeid Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Hellerud 1 216 Disponent Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann Av Stortinget 1970 1970
1984 Leder Leif Skau 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Ordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Aud Haukland 2 1112 Konfeksjonsarbeid Av Stortinget 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Åse Reinkjøp 2 1124 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Nestleder Otto Lyng 1 1601 Avdelingssjef Av Stortinget 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Ordfører I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Statssekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Einfrid Halvorsen 2 806 Ordfører Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1988 Leder Leif Skau 1 301 Sekretær I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 301 Sosialsekretær Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Varaordfører Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Karl Løhaugen 1 914 Rektor Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Aud Haukland 2 1112 Konfeksjonsarbe Av Stortinget 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Reinkjøp 2 1124 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Henrik J. Lisæth 1 1201 Kommunalråd Av Stortinget 1970
1988 Vanlig medlem Aslaug Fredriksen 2 1563 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 301 Sosialsekretær Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Varaordfører Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Karl Løhaugen 1 914 Rektor Av Stortinget 1970
1989 Vanlig medlem Henrik J. Lisæth 1 1201 Kommunalråd Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth A. Nilsen 2 805 Varaordfører Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Karl Løhaugen 1 914 Rektor Av Stortinget 1970
1990 Vanlig medlem Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør Av Stortinget 1970